Posted by on 16. november 2016

Kære medlemmer af Auning MC

Nogle medlemmer i denne klub sikrede, ved deres frivillige indsats til “Vejens dag” i 2013, vores klub et engangstilskud på 5.000 kr.
Dette tilskud blev sat til side på klubbens konto til et særligt formål, som gerne skulle komme medlemmerne til gavn og glæde.

Det er nu besluttet, at alle medlemmer der gennemfører et køreteknisk kursus på motorcykel, vil modtage op til 500,- kr. i tilskud til dette kursus.

Betingelserne er få og enkle:

– Kurset skal have til formål at gøre det enkelte medlem mere sikker køreteknisk på motorcykel.

– Kurset skal være afholdt inden udgangen af 2017.

– Medlemmet skal efter kurset kunne fremvise bevis for deltagelse, samt kvittering for betalt kursus.

– Har kurset kostet 500,- kr. eller derover, vil medlemmet få refunderet 500,- kr. af udgiften hertil.

– Dette tilskud skal være søgt ved klubbens kasserer inden udgangen af 2017, hvorefter denne tilskudsordning bortfalder.imageswxqxwgk8

– Hvert medlem kan kun få tilskud til et kursus.

Vi håber at I vil bakke op om ovenstående og benytte Jer af denne mulighed.

Er der spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte os.

De bedste Mc hilsner fra
Bestyrelsen

Posted in: Nyheder