Posted by on 16. november 2016

Da vi hele tiden får nye medlemmer og man tydeligt kan se, når vi kører ture af den ene eller anden slags, at vi sagtens kan blive bedre, syntes jeg at dette bør være tilgængelig, således at vi alle kan lære af dette.

 1. Indtag en zig-zag formation fra starten, denne holdes under hele turen.
 2. Find din plads i kolonnen, den valgte plads er din og den blivende plads til næste stop.
 3. Kører du f.eks. ”venstremand” bliver du ved med at holde dig i venstre side af vognbanen. Hold hele tiden din bane – også i sving og kryds – ”snit” aldrig hjørnerne – og lad være med at slingre fra side til side eller ligge i midten af kolonnens to rækker.
 4. Overhal aldrig forankørende i din række.
 5. Hold afstand til forankørende i samme spor ca. 10 m. ved 45 km/t. og lidt længere ved højere hastighed. I byer holdes en afstand på 5 m, således at kolonnen kan holde sammen især i lyskryds.
 6. Er der en kører som falder fra under kørslen, kør da op på hans/hendes plads dvs., man rykker op og ”venstremænd” forbliver ”venstremænd” og ”højremænd” forbliver ”højremænd”.
 7. Kryds aldrig / skift aldrig række da det giver en masse uro og der er en meget stor fare for, at der opstår forvirring og farlige situationer.
 8. Ved indgang til rundkørsler: Her bliver man på sin plads i rækken og kører med en afpasset fart ind i denne dvs. du bruger den del af vejbanen som du også kører på ved lige strækninger.
 9. Ved udkørsel til anden vej eller i kryds hvor der stoppes, her rykker kolonnen sammen sådan at ham der holder 2 og 2 straks efter at man har foretaget svingning igen at indtage den zig-zag formation som man havde ved kolonnens start.
 10. Ved kørsel på smalle veje: Her kan det være nødvendigt, at man kører i enkelt kolonne. Frontkøreren trækker ind i højre vejbanedel og resten af kolonnens vestre række følger efter (her skal udvises stor forsigtighed) dvs. V-mand kører ind foran H-kører og alle befinder sig nu i højre vejbane halvdel. Når forholdene igen er til formation indtages igen zig-zag formation – dette bestemmes ligeledes af frontføreren ved, at han placerer sig hvor han var ved kolonnens start.
 11. Det er altid frontkøreren der bestemmer (ligger altid yderst til venstre på egen vejbane). Han bestemmer fart og rute, og man følger altid med såfremt det ikke strider med færdselsloven.
 12. Den forankørende er altid ansvarlig for, at den bagved kørende er med. Sænk om nødvendig farten, dette gælder dog ikke ved frafald, her er det sidste mand i kolonnen der tager kontakt til ham.
 13. Ved bagfra kommende udryknings køretøjer er det sidste mand i kolonnen, der trækker ind i højre vognbane del. således at denne manøvre breder sig opad i rækken.
 14. Hastigheden forrest i kolonnen er mest rolig og langsom. DVS. er man usikker eller ny MC’er i at køre kolonne, er det her man placerer sig, omvendt kan man lide en mere kvik kørsel er det bagerst i kolonnen man skal placere sig. Uanset hvor man placerer sig, skal man altid køre med skærpet opmærksomhed, da det ikke er ufarligt at køre på denne måde.
 15. Såfremt der løber dyr (høns, kat eller andre smådyr) ud på vejen, skal man fastholde farten og retningen da det ellers vil forvolde større skade og andres ulykke ikke at gøre dette.
 16. Ovenstående regler er ikke regler der skal få det til at se smart ud at køre kolonne. det er for din og min skyld – for sikkerhedens skyld. Allermest vigtigt er: Hold sammen i kolonnen”. Det er en lidelse at se, at nogen hænger 2-300 meter efter kolonnen samtidig med, at det spærrer af for, at kolonnen kan holde sammen.
Posted in: Kolonnekørsel