Bestyrelsen konstituerede sig for kommende sæson som følger:

Formand: Søren Kriegbaum.

Næstformand: Kenneth Stoll.

Kasserer: Jarl Mosbæk Johannessen.

Bestyrelsesmedlemmer: Leif Rasmussen og Ivan Johannessen.

Bestyrelsens ansvarsområder (ud over dem der følger af posterne nævnt ovenfor) blev fordelt som følger:

-Turer og arrangementer: Ivan, men alle kan bidrage med foreslag.

-Kassen i klubben. Leif og Allan.

-Hjemmesiden: Jarl Johannessen.

-Nøgler til klubbens lokaler: Allan.

-Indkøb til klubben: Leif i samarbejde med Allan.

-Klubhus udlån: Jarl Johannessen.

-Medlemslisten: Ivan Johannessen.

-Bygningen: Leif i samarbejde med Allan.

-Sms rund sendelser/ facebook: Kenneth fortsætter.

-Kalender i klubben: Bestyrelsen.